Cercetare de piaţă

În vederea prospectării pieței pentru depunerea unui proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/780/2/2 PI 2.2-IMM-Relansare (SE, SM, SV), pentru modernizarea S.C. MELTEM TEXTIL S.R.L., precum şi în vederea fundamentării cheltuielilor ce vor sta la baza cererii de finanţare şi a construirii bugetului, S.C. MELTEM TEXTIL S.R.L. realizează o cercetare de piaţă pentru achiziţionarea următoarelor servicii / produse / lucrări:

Nr. crt. Achiziție servicii / produse / lucrări Categorie / Detalii
1.       Consultanţă
a.Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri
b.Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect)
c.Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
2.       Cheltuieli pentru investiţia de bază
Dotări – utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
3.       Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
4.       Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
5.       Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție
Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
Cheltuieli cu activități de internaţionalizare

 

Toate ofertele inclusiv contractele ce se vor încheia în cazul în care proiectul se va aproba, după caz, vor respecta / se vor încheia în temeiul prevederilor legale în vigoare, respectiv ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europen și Ghidul Solicitantului aferent Apelului de proiecte POR/780/2/2

PI 2.2-IMM-Relansare (SE, SM, SV).

În acest sens, rugăm ca toate părţile interesate, respectiv persoane juridice, organisme interne / internaţionale şi /sau persoane fizice autorizate să transmită oferte până la data de 29.05.2020, orele 12, la sediul S.C. MELTEM TEXTIL S.R.L din strada RECOLTEI, NR 4 A, MIZIL  CUI RO15020090 sau prin e-mail office@meltemtextil.ro.

Pentru orice informaţii suplimentare referitoare la specificațiile ofertelor necesare, vă rugăm să contactaţi: tel.: 0720053584, fax: 0244251764 , e-mail:  juridic@meltemtextil.ro .